Memorandum Informacyjne Spółki Pylon SA

12.06.2014

Memorandum Informacyjne Pylon SA sporządzone zostało w związku z planowanym przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji serii G z zachowaniem prawa poboru.

Memorandum Informacyjne Pylon SA dostępne jest na naszej stronie oraz na stronie Emitenta (www.pylonaudio.pl).

więcej...

Memorandum Informacyjne Spółki Telewizja Niezależna

07.05.2014

Memorandum Informacyjne Telewizja Niezależna SA sporządzone zostało w związku z planowanym przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru.

Memorandum Informacyjne Telewizja Niezależna SA dostępne jest na naszej stronie oraz na stronie Emitenta (www.telewizjarepublika.pl).

więcej...


HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie jest licencjonowanym domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisja Nadzoru Finansowego z dnia 7 lipca 2008 r. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713. Kapitał zakładowy: 5 677 352,50 złotych, opłacony w całości.


strony internetowe łódź