KONTAKT

NEWSLETTER

KONTAKT


HFT Brokers Dom Maklerski S.A.


Siedziba firmy:

ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

tel.: +48 22 398 97 97

fax: +48 22 398 97 98

e-mail: biuro@hftbrokers.pl

Biuro w Łodzi:

ul. Strycharska 24 lok. 117, 93-521 Łódź

tel.: +48 42 253 45 02

tel/fax: +48 42 207 27 36

e-mail: dbi@hftbrokers.pl


NIP: 727-26-93-191

REGON: 100297422

KRS: 0000416713


 


HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie jest licencjonowanym domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisja Nadzoru Finansowego z dnia 7 lipca 2008 r. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713. Kapitał zakładowy: 5 677 352,50 złotych, opłacony w całości.


strony internetowe łódź